Recording Studio Reviews


Tuesday, August 26, 2014

Diolch yn fawr iawn am y profiad

Rwyf wedi mwynhau yn fawr iawn, mae wedi bod yn brofiad gwych ac wedi fy helpu yn fawr i fagu hyder. Mae hefyd wedi helpu rhoi arweiniad i mi am y llwybr i'r dyfodol. Roedd arbenigedd a dealltwriaeth Jane a Phil yn anhygoel ac roedd y ffordd helpodd y ddau yn wych. Diolch yn fawr iawn am y profiad, a rwyf yn gobeithio cael dod yn ol yn fuan!

I have enjoyed very much, it has been a brilliant experience and it has also helped me gain confidence. The experience has also given me guidance for the future. Jane and Phil's expertise and understanding was unbelievable and their help was brilliant. Thank you very much for the experience and I hope to come back again soon!

Beca Haf Jones,Pwllheli :)